Sparring omkring virksomhedens uddannelsesbehov.

Systematik i kompetenceudviklingen.

Rådgivning om uddannelsesøkonomi.

System i uddannelsen

Det er vigtigt, at uddannelse bidrager til virksomhedens udvikling og er i overensstemmelse med virksomhedens strategi. Samtidig er det vigtigt, at medarbejderne får den uddannelse, der passer i forhold til deres kompetencer, og at de er involveret og helhjertet med i planlægningsprocessen.

Virksomheder har brugt forskellige metoder udviklet af VUS Konsulenterne til at få system i uddannelsen.

Uddannelsesmappen bidrager til at såvel ledelse som den enkelte medarbejder får et overblik over uddannelsesmulighederne. Se mere her. Uddannelsesmappen kan suppleres med redskaber til afdelingens/gruppens proces omkring uddannelsesplanlægningen. Ved en halvårlig planlægning oplever medarbejderne, at uddannelse er synligt og for alle. Forståelsen for, at alle ikke kan komme på uddannelse det første halve år er stor, når ledelsen tilkendegiver, at der er tale om en kontinuerlig indsats.

Nogle virksomheder ønsker, at VUS Konsulenterne forestår kontakten til uddannelsesinstitutionerne omkring tilrettelæggelse og tilmelding. Hertil kan der udarbejdes en oversigt over uddannelsesøkonomien.

Mange overenskomster giver mulighed for, at der foruden den virksomhedsrettede indsats gives plads for medarbejdernes mere individuelle uddannelsesønsker. Denne indsats støttes af kompetenceudviklingsfonde.

En god måde at få disse ønsker frem på, er at benytte sig af et vejledningshjørne med bemanding af en konsulent. Vejledningshjørnet får også ofte taget hånd om problemer med læse og staveproblemer, der ellers kan være tabubelagte. Se mere her.
Virksomheden kan ønske sig overblik over medarbejdernes kompetencer for at kunne udnytte ressourcerne bedst muligt. Et sådant overblik kan skabes gennem uddannelsesdatabasen, som virksomheden yderligere kan bruge til at kende medarbejdernes særlige kunnen, f.eks. indenfor et teknisk område, sprog eller IT. Uddannelsesdatabasen er også et godt redskab til at virksomheden kan følge op på om medarbejderne har gældende certifikater, eller om og hvornår disse skal fornyes.

Metoderne er brugt gennem flere år i forskellige brancher, og er bl.a. beskrevet i evalu-eringerne fra indsatsen “Personaleudvikling i Københavns Ældrepleje”. Evalueringerne kan bestilles her.