Sparring omkring virksomhedens uddannelsesbehov.

Systematik i kompetenceudviklingen.

Rådgivning om uddannelsesøkonomi.

Sparring og tilbud

Sparring om virksomhedens uddannelsesbehov
Det vil være en udfordring at få overblik over de uddannelsesmulighederne, der vil være relevante for virksomhedens medarbejdere. Hvem udbyder de faglige kurser, der er behov for? Skal udbuddet af faglige kurser suppleres med almene kurser? Er de almene kurser en forudsætning for et godt udbytte af de faglige kurser? Hvordan kan indsatsen tilrettelægges under hensyntagen til produktion og drift? Kan virksomheden få gavn af kompetence udviklingsfondene? Hvad koster uddannelsesindsatsen?
VUS Konsulenterne tilbyder sparring om virksomhedens uddannelsesbehov uafhængigt af offentlige og private udbydere. VUS Konsulenterne er specialister på området ufaglærte og faglærte op til akademisk niveau.

3 møder og virksomheden har en plan
Nogle virksomheder får overblikket ved at tage et indledende møde om uddannelsesbehovene med VUS Konsulenterne, der herefter undersøger de aktuelle muligheder. Ved næste møde forelægges mulighederne, og indhold og uddannelses-
økonomi indgår i drøftelserne. Virksomheden afklarer uddannelsesindsatsen i forhold til driften. Ved sidste møde har virksomheden et beslutningsgrundlag, hvorefter uddannelse og kurser kan iværksættes.
Dette tilbud kan suppleres med forskellige andre redskaber, der gør indsatsen nemmere for virksomheden.

Uddannelsesmappen
”Uddannelsesmappen giver motivation, sikrer overblik og letter planlægningen”. Det er reaktionen fra de mange arbejdspladser, der benytter sig af VUS Konsulenternes uddannelsesmappe. Uddannelsesmappen er en samling af de aktuelle kursustilbud, som virksomhedens medarbejdere har brug for, og en plan for afviklingen i det kommende halvår. Uddannelsesmappen er et redskab for ledelsen, der har godkendt indholdet, ofte efter 3 møder og virksomheden har en plan (se ovenfor).

Tillidsrepræsentanten har et konkret redskab, når kollegaen har spørgsmål, og for den enkelte medarbejder er det motiverende at kunne se kursustilbuddet og kunne planlægge kursus-
tidspunktet. Uddannelsesmappen bruges også af ledelsen/uddannelsesudvalget til at indsamle kursusønsker for det næste halvår. Med uddannelsesmappen er uddannelse blevet synlig og tilgængelig for alle – ikke kun for ”kursusløverne”.
”Uddannelsesmappen giver mening til vores MUS – samtaler”, siger mellemlederne. Det giver mening at drøfte den enkeltes uddannelsesønske op mod gruppens/afdelingens/ virksomhedens uddannelsesbehov. Og MUS – samtalerne kan omvendt give nyt in-put til næste halvårs uddannelsesmappe.

Uddannelsesmappen er brugt af: Vejvæsenet, Lyngby-Taarbæk Kommune, Scandic Hotellerne, hjemmepleje og plejehjem i Københavns Kommune.

Vejledningshjørnet
Vejledningshjørnet er en samling af aktuelle kursustilbud placeret centralt i virksomheden, f.eks. i kantinen. Kursusmulighederne bliver synlige, og det er motiverende for medarbejderne, at adgangen til information er nem og målrettet virksomheden. Vejledningshjørnet er motiverende for medarbejderne, og uddannelse og kurser bliver noget man taler om og forholder sig til.

Vejledningshjørnet kan suppleres med mulighed for individuel samtale med en professionel konsulent, der kan svare på spørgsmål til kurserne og på spørgsmål om andre kursusmuligheder. Medarbejdere med problemer som ordblindhed eller læsevanskeligheder kan få rådgivning, og få hjælp til at få lagt en uddannelsesplan.

Vejledningshjørnet er brugt af: Ecolab, Hindsgaul Mannequins A/S , Scandic Hotellerne, Royal Copenhagen A/S, Akzo Nobel Industrial Coatings A/S, Akzo Nobel Deco A/S, Monarflex A/S, Icopal Group, Ascot, Danish Crown A.M.B.A., Hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune.

Individuelle samtaler
Virksomheder kan have et behov for at få et overblik over medarbejdernes uddannelses-status og uddannelsesønsker. VUS Konsulenterne tilbyder at afholde individuelle samtaler, der på samme tid afdækker medarbejderens uddannelses- og erhvervsbaggrund, og sætter fokus på de aktuelle uddannelsesbehov. Samtalerne kan bruges til, at virksomheden får et overblik og en uddannelsesplan for den enkelte medarbejder. Virksomheden kan få oprettet en talentbank over medarbejdernes særlige ekspertiser, og virksomheden kan umiddelbart se, hvilken uddannelsesgodtgørelse medarbejderen er berettiget til. For medarbejderen er den individuelle samtale med en ekstern konsulent en god mulighed for at blive set uafhængigt af ”det daglige billede”. Virksomheden kan få ny viden om sine medarbejdere.
Det kan specielt anbefales at bruge individuelle samtaler i forbindelse med ønsket om at opgradere en bestemt gruppe medarbejdere og i forbindelse med fusioner eller afskedigelser.

Individuelle samtaler er brugt af: Ecolab, Hindsgaul Mannequins A/S, Monarflex A/S, Icopal Group, plejehjem og hjemmepleje Københavns Kommune, Frederiksberg Hjemmepleje, Ascot, Danish Crown A.M.B.A., Royal Copenhagen A/S.

Uddannelsesdatabase
Ønsker en virksomhed overblik over medarbejdernes uddannelsesønsker og kompetencer tilbyder VUS Konsulenterne ved hjælp af et spørgeskema eller individuelle samtaler (se ovenfor), at virksomheden kan få overblik over medarbejdernes kompetencer, talenter og prioriterede uddannelsesønsker.