Sparring omkring virksomhedens uddannelsesbehov.

Systematik i kompetenceudviklingen.

Rådgivning om uddannelsesøkonomi.

Bøger

VUS Konsulenterne sender Jer gerne “Få råd til uddannelse”, en håndbog der er uundværlig til uddannelsesplanlægning.

Ved bestilling må du udfylde formularen på denne side eller bestille på telefon 26 12 41 10. Der opkræves et ekspeditionsgebyr (kr. 25,00) + porto.
De øvrige rapporter giver gode oversigter og erfaringer videre – og kan downloades som PDF.

Få råd til uddannelse
Brochuren giver oplysninger om økonomisk støtte til uddannelse, efteruddannelse og kurser.
Virksomheder, tillidsfolk og uddannelsesvejledere kan anvende brochuren til uddannelsesplanlægning ved voksnes uddannelse og efter-uddannelse. 2017/18 udgaven udkommer i august 2017.Bestillinger på den nye udgave modtages.
Pris: 120.00 kr. + moms
Download forord

22Her er din plan
Kurser og uddannelser inden for nærings- og nydelses-middelindustrien. Områderne Dansk – Brød & kage – Kødindustri og Detailkød – Mejeri – Proces (Chokolade- og tobaksindustri) – Produktion. Brochuren er et opslagsværk til tillidsfolk og ledelse og giver overblik og viden om almene og faglige kurser, uddannelser, muligheder for at blive voksenlærling og lønrefusion. Brochuren er på 68 sider.
Download PDF

31Vild med dansk
Brochuren giver et overblik over de uddannelsestilbud og økonomiske støtteordninger, der kan anvendes inden for hotel- og restaurationsbranchen. Der er især lagt vægt på de mange muligheder for danskuddannelse. Denne del af brochuren er anvendelig i alle brancher, og koblingen til en branches faglige kurser kan give værdifuld inspiration.
Download PDF

41Vi giver gode erfaringer videre
Sammenfatning af oplæg og workshops fra afslutningskon-ference i projekt “Personale udvikling i Københavns Ældre-pleje”. Her videregives de væsentligste resultater og erfaringer fra udviklingsprojektet og arbejdspladsernes erfaringer med systematisk kompetenceudvikling.
Download PDF

51Læring er blevet hverdag
Slutevaluering fra projekt “Personale udvikling i Københavns Ældrepleje”. Evalueringen viser, at der er sket store ændringer på arbejdspladserne. Omkring 70% af medarbejderne har deltaget i eksterne læringsaktiviteter i de 1½ år, der er gået med systematisk uddannelsesplanlægning og læringsmiljøet på arbejdspladserne er forandret
Download PDF

62Nu tror vi på det
Fortæller hvordan man kommer i gang med kompetenceudvikling. Pjecen indeholder de vigtigste erfaringer fra projekt “Personale udvikling i Københavns Ældrepleje”, samt en analyse af de aktiviteter, der er foregået på arbejdspladserne, fx styregruppemøder, netværksseminarer, informationsmaterialer m.m.
Download PDF

71Ekstern og intern læring
Rapporten omhandler resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere på tre arbejdspladser i Københavns Ældrepleje. I et varieret udbud af eksterne læringstilbud har de taget stilling til deres personlige ønsker om efteruddannelse og bidraget med idéer til, hvad de gerne vil lære fra kolleger, og hvad de gerne selv bidrager med af viden.
Download PDF

81Lyst til at udvikle sig selv og sin arbejdsplads
Rapporten er første evaluering af projekt “Personale udvikling i Københavns Ældrepleje”. Her er de vigtigste erfaringer fra projektets startproces. Hvilke udviklings-områder peges der på for medarbejderne? Hvilke for-slag er der til uddannelses-planlægning og intern læring på arbejdspladserne?
Download PDF