Sparring omkring virksomhedens uddannelsesbehov.

Systematik i kompetenceudviklingen.

Rådgivning om uddannelsesøkonomi.

Outplacement

Vi tilbyder professionel vejledning til opsagte medarbejdere.

I en situation hvor opsigelser er nødvendige, er der mange udfordringer for ledelse og medarbejdere. Det er ledelsens ansvar, at tilbyde de opsagte medarbejdere de bedst mulige vilkår i situationen.

“Vi troede, at rådgivningen kun kom vores medarbejdere til gode. Men vi har selv fået megen ny og vigtig viden af VUS Konsulenterne.”
Sådan siger HR – manager Martin Arvidsen fra Ecolab, der på grund af udflytning af produktionen måtte afskedige mange medarbejdere.
Ecolab havde besøg fra 5 norske regioner, der studerede indsatsen for de opsagte.

I opsigelsesperioden er det vigtigt, at medarbejderne hurtigt kan nyorientere sig i forhold til nye jobmuligheder. Nyorientering bliver hjulpet godt på vej af en professionel vejledningssamtale med en konsulent fra VUS Konsulenterne, der kender arbejdsmarkedet bredt og kan komme med forslag til uddannelse, kurser, brancheskift og konkrete job ud fra en viden om den enkeltes baggrund og ønsker. Hvis virksomheden kan frigøre medarbejderen til kurser i opsigelsesperioden, oplever den enkelte medarbejder at hun har får nye kompetencer og kan noget andet end det job, hun skal forlade. Det giver en meget stor effekt i forhold til jobsøgning. For de tilbageblevne medarbejdere giver det mening, at medarbejdere, der skal forlade virksomheden får bedst mulige vilkår.

I en del virksomheder nedtrappes produktionen, og her kan de opsagte medarbejderes kursusaktivitet få en økonomisk effekt i form af godtgørelser fra kursusaktiviteterne. På slagteriet Ascot under Danish Crown blev kursusaktiviteten optrappet i forbindelse med at de forskellige afdelinger lukkede ned.

Indsatsen kan tilrettelægges med forskellige metoder. På Royal Copenhagen A/S blev individuelle kompetenceafklarings- og vejledningssamtaler et vigtigt redskab sammen med vejledningshjørnet (se mere under sparring). Indsatsen på Royal Copenhagen var genstand for international opmærksomhed, idet der via Undervisningsministeriet var flere gæster fra mange europæiske lande.

Virksomheder der har benyttet professionel rådgivning i opsigelsesperioden er Ecolab, Hindsgaul Mannequins A/S, Royal Copenhagen A/S, Akzo Nobel Industrial Coatings A/S, Akzo Nobel Deco A/S, Monarflex A/S, Icopal Group og Ascot, Danish Crown A.M.B.A. og Slots- og Ejendomsstyrelsen.