Sparring omkring virksomhedens uddannelsesbehov.

Systematik i kompetenceudviklingen.

Rådgivning om uddannelsesøkonomi.

Økonomi, SVU og VEU

Uddannelsesøkonomi
Virksomheden kan få rådgivning af VUS Konsulenterne, så der opnås optimal økonomi til medarbejdernes kurser. VUS Konsulenterne rådgiver om uddannelsesøkonomi set i forhold virksomhedens mål og aktuelle situation. Indsatsen kan tilpasses eventuelle udsving i ordrerne eller virksomhedens års – uge – eller dagsrytme.

Godtgørelser
Et vigtigt element er brug af de godtgørelser, der er knyttet til voksnes efteruddannelse, Statens Voksenuddannelsesstøtte , SVU eller Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelses godtgørelse, VEU. SVU og VEU giver mulighed for at arbejdsgiveren refunderes med et beløb svarende til højeste dagpengesats 80 % af højeste dagpengesats (kr. 3260,- pr. uge i 2014). SVU er nærmere beskrevet her, og VEU kan der læses mere om her.

Godtgørelserne gives til bestemte uddannelser, og for hver ordning skal medarbejderen opfylde forskellige krav med hensyn til uddannelsesbaggrund og ansættelseslængde, m.m.
Få et samlet overblik over de økonomiske muligheder
Et samlet overblik over uddannelsesgodtgørelserne til kortuddannede, til videregående uddannelser og til voksenlærlinge fås i brochuren ”Få råd til Uddannelse”, der kan bestilles her.