Sparring omkring virksomhedens uddannelsesbehov.

Systematik i kompetenceudviklingen.

Rådgivning om uddannelsesøkonomi.

Fastholdelse

Virksomhederne planlægger uddannelserne for at kunne levere bedre produkter og give bedre service.

De fleste virksomheder får “skræddersyet” et kursus. Har den enkelte virksomhed ikke kursister nok til at danne et hold, kan der etableres netværk til andre virksomheder.
Nogle virksomheder udvikler i samarbejde med VUS Konsulenterne og uddannelsesinstitutionerne en plan for hver enkelt medarbejders uddannelse.

“Vi har haft rigtige gode resultater med at gennemføre læse/ skrivekurser for de medarbejdere, der har ønsket det. Som virksomhed meddeler vi os i stigende grad på skrift om sikkerhed, arbejdsmiljø og meget andet, og her er vi jo afhængige af, at medarbejderne kan læse og forstå det, vi sender ud. Og for med-arbejderen kan det jo kun betyde øget livskvalitet og tryghed, når man kan læse en bog, kan tale med kolleger om det, der stod i avisen i går, eller det, der står på opslagstavlen i dag.”
Direktør Ulla Röttger, Amagerforbrændingen.

Amagerforbrændingen iværksatte projektet “Sund Amagerforbrænding” med fokus på sund livsstil, arbejdsmiljø og arbejdspladsens sociale ansvar. Medarbejderne har været inddraget i processen med at sætte ord på behov og ønsker. I et samarbejde ledelse og medarbejdere imellem er der gennemført en lang række forskellige aktiviteter.
Udover hjælp til rygestop, ryglidelser, vægtproblemer har der været afholdt kurser i IT – og læse/skrivekurser.
For deltagere på læse/skrivekurserne har initiativet haft en stor betydning personligt og i den daglige kommunikation med kolleger og ledelse, og på arbejdspladsen som sådan har initiativet medført en større åbenhed om læse/skriveproblemer.